ul. Sienkiewicza 12, 34-500 Zakopane +48 1820 14158

Regulamin pleneru „Sianożęty 2015”

REGULAMIN PLENERU

1..Uczestnik zobowiązany jest stosować się do postanowień, przepisów i regulaminów

obowiązujących w obiekcie zakwaterowania oraz w miejscach realizacji programu

wycieczki (m.in. przepisów przeciwpożarowych, komunikacyjnych, poruszania się po

drogach publicznych, ciszy nocnej i korzystania z kąpielisk).

2.Uczestnik powinien zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny, a obiekty

zabytkowe i eksponaty muzealne traktować z należytym szacunkiem. Kulturalnie odnosić

się do opiekunów, kolegów i innych osób. Nie śmiecić, niszczyć zieleni, nie płoszyć zwierząt.

3.Uczestnik zobowiązany jest stawiać się punktualnie na wyznaczone terminy spotkań.

4.Podczas podróży uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów podróżnych

oraz stosowania się do poleceń opiekunów i kierowców. Przestrzegać przepisów ruchu

drogowego i zachowywać ostrożność na ulicach i w innych miejscach, w których może grozić

jakiekolwiek niebezpieczeństwo

5.Jakiekolwiek oddalanie się uczestnika z miejsca przebywania grupy może nastąpić

wyłącznie za zgodą opiekunów.

6.Wszystkich uczestników wycieczki obowiązuje zachowanie nie narażające

bezpieczeństwa własnego i innych.

7.Uczetnicy zobowiązani są do przestrzegania ciszy nocnej wyznaczonej przez

opiekunów. W miejscach noclegowych postępować zgodnie z obowiązującym tam regulaminem

8.Każdu uczestnik obowiązany jest dbać o swój bagaż i pieniądze oraz o porządek w

miejscu zakwaterowania i w autokarze. Ma również obowiązek dbania o mienie i

wyposażenie miejsca, w którym przebywa.. Za szkody wyrządzone przez uczestnika

wycieczki odpowiedzialność ponosi on sam, a w przypadku ucznia niepełnoletniego, jego

rodzice lub opiekunowie prawni.

9.Rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są do zadbania o to, aby dziecko, będące

uczestnikiem wyjazdu zostało właściwie na nią wyposażone. Dotyczy to zwłaszcza

ewentualnych lekarstw, ważnych dokumentów identyfikacyjnych, a także stosownego

obuwia i odzieży.

10.Uczestnik naruszający regulamin poniesie konsekwencje zgodnie ze statutem Zespołu

Państwowych Szkół Artystycznych.

11.Uczetnik może sam dawkować sobie leki na podstawie pisemnego oświadczenia

rodziców/ opiekunów prawnych.

12. Obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych podczas zajęć.


Powiązane artykuły

Organizacja Dnia Edukacji Narodowej – 14.10.2010

14. 10.2010 jest dniem ustawowo wolnym od zajęć lekcyjnych. W naszej szkole tego dnia spółka Enion zapowiedziała przerwę w dostawie energii elektrycznej od godz. 8.45 do 16. W związku z tym uczniowie mają zorganizowane wyjścia […]

Czytaj więcej

Plener zagraniczny – Lazurowe Wybrzeże – Mediolan”

Drodzy Rodzice, druga wpłata za plener wynosi 500 zł. Termin do 15 kwietnia 2018. Przypominamy, że wpłaty należy dokonać na konto Rady Rodziców POSA. Dziękujemy

Czytaj więcej

Warsztaty o CYBERPRZEMOCY

8 grudnia 2014 odbędą się warsztaty dla uczniów naszej szkoły, dotyczące CYBERPRZEMOCY. Warsztaty przeprowadzą pracownicy Zakopiańskiej Policji, a uczestniczyć w nich będą uczniowie klas IV – IX (w dwóch grupach).

Czytaj więcej
Skip to content