ul. Sienkiewicza 12, 34-500 Zakopane +48 1820 14158

Historia szkoły

Jak powstała Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Artystyczna

 

„Po przełomie 1989 roku, lata przed rządami premiera Tadeusza Mazowieckiego, były dla szkół w Polsce, złotym okresem wyzwalającym w nauczycielach ogromne zaangażowanie i inicjatywę połączoną z wiarą w możliwość zrealizowania własnych planów i zamierzeń. Dyskutowano nad reformą oświaty, a kreatywni nauczyciele opracowywali programy autorskie. Zaczęły funkcjonować klasy autorskie, a w niektórych miastach akademickich pojawiły się szkoły autorskie. W Ministerstwie Kultury i sztuki, Dyrektorem Departamentu Szkolnictwa Artystycznego była Adrianna Poniecka – Piekutowska, a Kuratorem Oświaty w Urzędzie Wojewódzkim w Nowym Sączu była Janina Gościejowa i to za ich zgodą w Zakopanem, przy szkole muzycznej wspólnie z nauczycielami w 1992 roku zaczęliśmy tworzyć podstawy nowej i nowoczesnej szkoły artystycznej. – pisze Lidia Długołęcka – Pinkwart, inicjatorka i założycielka Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Artystycznej w Zakopanem, wieloletni dyrektor szkoły we wstępie do książki poświęconej pierwszym absolwentom naszej szkoły. – Wychowawczynią I klasy i zarazem nauczycielem wychowania początkowego w tej nowej szkole została Danuta Pietrzak, obsługę komputerów, wiedzę o regionie i warsztaty literackie prowadził Maciej Pinkwart, plastykę Ewa Bartosz – Mazuś, warsztaty teatralne Iwona Głuszko o Radosław Figura, język angielski Małgorzata Kala, religię ks. Antoni Spórna, narciarstwo Jacek Szczepaniak, pływanie Włodzimierz Zygmunt. Status osobnej placówki, dzięki staraniom ówczesnego Wiceministra Kultury i Sztuki Michała Jagiełły nadał Państwowej Podstawowej Szkołę Artystycznej (pierwsza nazwa szkoły, przyp. Red.) w 1996 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Zygmunt Podkański, a patronat naukowy nad szkołą objęli pracownicy dydaktyczni Uniwersytetu Łódzkiego. Przewodniczącym Rady Naukowej został obecny Prof. Dr hab. Krzysztof Szmidt, prezes Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności.”

W 1999 roku Państwowa Podstawowa Szkoła Artystyczna przekształcona została w dziewięcioletnią Państwową Ogólnokształcącą Szkołę Artystyczną. Jej program zatwierdził Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Michał Kazimierz Ujazdowski.

Tylko jedna klasa ukończyła naszą szkołę w cyklu nauki ośmioletniej. Opuściła mury szkoły, stając się naszymi pierwszymi absolwentami w 2000 roku.

Lidia Długołęcka – Pinkwart sprawowała funkcję dyrektora do 2005 roku
Następnie, do roku 2011, dyrektorem Szkoły była Justyna Jasiorkowska.

Obecnie obowiązki dyrektora pełni Zofia Ziach.


Powiązane artykuły

Nauczyciele

Grono pedagogiczne Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Artystycznej mgr  Zofia Ziach – dyrektor Zespołu Państwowych Szkół Artystycznychmgr  Justyna Jasiorkowska – wicedyrektor ds. ogólnokształcących Kierownicy sekcji:mgr  Elżbieta Cukier – kierownik sekcji pianistycznejmgr  Teresa Piwowarczyk – kierownik sekcji instrumentów smyczkowych i gitarymgr  Mirosława […]

Czytaj więcej
Skip to content