ul. Sienkiewicza 12, 34-500 Zakopane +48 1820 14158

Grono pedagogiczne Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Artystycznej

mgr  Zofia Ziach – dyrektor Zespołu Państwowych Szkół Artystycznych

mgr  Justyna Jasiorkowska – wicedyrektor ds. ogólnokształcących

Kierownicy sekcji:

mgr Ewa Czerwieniec – kierownik sekcji artystycznej POSA

mgr  Elżbieta Cukier – kierownik sekcji pianistycznej

mgr  Teresa Piwowarczyk – kierownik sekcji instrumentów smyczkowych i gitary

mgr  Jan Siaśkiewicz – kierownik sekcji przedmiotów teoretycznych i sekcji instrumentów dętych

mgr Maria Czubernat-Gródek– kierownik filii PSM w Poroninie

Wychowawcy klas:

klasa I  – mgr Anna Maciejewska

klasa II – mgr Justyna Jasiorkowska

klasa III – mgr Katarzyna Rogowska

klasa IV – mgr Agnieszka Warek-Leks

klasa V – mgr Karolina Jędrysiak

klasa VI – mgr Renata Mrowca

klasa VII – mgr  Karolina Sikorska

klasa VIII – mgr Irena Orłowska-Świerczyńska

Nauczyciele prowadzący zajęcia w POSA:

mgr  Jadwiga Barańska – Różak – kształcenie słuchu, rytmika

mgr  Agnieszka Michalik-Jońska – taniec

mgr Maja Waloszczyk-Ziach – wiolonczela

Maciej Cisło – gitara

mgr  Elżbieta Cukier – fortepian

mgr  Katarzyna Cukier – język niemiecki

mgr  Ewa Czerwieniec – Walczewska – warsztaty dziennikarskie, massmedia, scenariusze filmowe

mgr  Liliana Florek – religia

dr Ryszard Gapski – historia sztuki

mgr  Krzysztof Groński – akordeon

mgr  Justyna Jasiorkowska – edukacja wczesnoszkolna

mgr Aleksandra Jeleńska – fortepian

mgr  Krzysztof Wiśniowski – wychowanie fizyczne

mgr Tomasz Sobański – wychowanie fizyczne

mgr  Agnieszka Gąsienica-Walczak  – geografia

mgr  Anna Kurek – fortepian

mgr  Mirosława Lubowicz – kształcenie słuchu, zespoły wokalne

mgr  Barbara Łętowska – Hyła – fizyka, matematyka

mgr  Magdalena Łukasik – język angielski

mgr  Anna Maciejewska – edukacja wczesnoszkolna, wiedza o regionie

mgr  Grażyna Malinowska – język polski, arcydzieła

mgr  Renata Mrowca – rysunek i malarstwo, plastyka z wiedzą o sztuce

mgr  Mirosław Nadymus – matematyka

mgr  Krzysztof Najbor – teatr

mgr  Irena Orłowska -Świerczyńska – historia. wiedza o społeczeństwie, etyka

mgr  Jan Bylina – informatyka

mgr Michał Paluch – gitara

mgr Szymon Piguła – akordeon

mgr  Katarzyna Pietrzyk – teatr

dr Maciej Pinkwart – warsztaty literackie, wiedza o regionie

mgr  Teresa Piwowarczyk – skrzypce

mgr  Beata Podstawska – język francuski

mgr  Jadwiga Rogowiec – projektowanie graficzne, projektowanie komputerowe

mgr  Katarzyna Rogowska – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia komputerowe

mgr  Lidia Rosińska  – plastyka, formy użytkowe

mgr. Magdalena Rząsa – fotografia

mgr Maria Czubernat-Gródek – kształcenie słuchu

mgr Jan Siaśkiewicz – saksofon, klarnet

mgr Paulina Sieja- flet

Karolina Sikorska – język angielski

Zuzanna Michna – flet

mgr Cezary Wagner – skrzypce,

mgr  Agnieszka Warek – Leks – język polski, literatura

mgr  Marek Wrona – teatr

mgr  Zofia Ziach – skrzypce

mgr Ewa Samulak – biologia, przyroda

mgr Piotr Dawczak – chemia

mgr Jacek Sajka – literatura muzyczna, audycje

mgr Monika Sarka – kształcenie słuchu

mgr Krzysztof Leksycki – orkiestra szkolna

 


Skip to content