ul. Sienkiewicza 12, 34-500 Zakopane +48 1820 14158

Historia szkoły

„Po przełomie 1989 roku, lata przed rządami premiera Tadeusza Mazowieckiego, były dla szkół w Polsce, złotym okresem wyzwalającym w nauczycielach ogromne zaangażowanie i inicjatywę połączoną z wiarą w możliwość zrealizowania własnych planów i zamierzeń. Dyskutowano nad reformą oświaty, a kreatywni nauczyciele opracowywali programy autorskie. Zaczęły funkcjonować klasy autorskie, a w niektórych miastach akademickich pojawiły się szkoły autorskie. W Ministerstwie Kultury i sztuki, Dyrektorem Departamentu Szkolnictwa Artystycznego była Adrianna Poniecka – Piekutowska, a Kuratorem Oświaty w Urzędzie Wojewódzkim w Nowym Sączu była Janina Gościejowa i to za ich zgodą w Zakopanem, przy szkole muzycznej wspólnie z nauczycielami w 1992 roku zaczęliśmy tworzyć podstawy nowej i nowoczesnej szkoły artystycznej. – pisze Lidia Długołęcka – Pinkwart, inicjatorka i założycielka Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Artystycznej w Zakopanem, wieloletni dyrektor szkoły we wstępie do książki poświęconej pierwszym absolwentom naszej szkoły. – Wychowawczynią I klasy i zarazem nauczycielem wychowania początkowego w tej nowej szkole została Danuta Pietrzak, obsługę komputerów, wiedzę o regionie i warsztaty literackie prowadził Maciej Pinkwart, plastykę Ewa Bartosz – Mazuś, warsztaty teatralne Iwona Głuszko o Radosław Figura, język angielski Małgorzata Kala, religię ks. Antoni Spórna, narciarstwo Jacek Szczepaniak, pływanie Włodzimierz Zygmunt. Status osobnej placówki, dzięki staraniom ówczesnego Wiceministra Kultury i Sztuki Michała Jagiełły nadał Państwowej Podstawowej Szkołę Artystycznej (pierwsza nazwa szkoły, przyp. Red.) w 1996 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Zygmunt Podkański, a patronat naukowy nad szkołą objęli pracownicy dydaktyczni Uniwersytetu Łódzkiego. Przewodniczącym Rady Naukowej został obecny Prof. Dr hab. Krzysztof Szmidt, prezes Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności.”

W 1999 roku Państwowa Podstawowa Szkoła Artystyczna przekształcona została w dziewięcioletnią Państwową Ogólnokształcącą Szkołę Artystyczną. Jej program zatwierdził Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Michał Kazimierz Ujazdowski.

Od 1 września 2017 roku w związku z reformą systemu oświaty ponownie w szkole przywrócono cykl ośmioletni.

Pani Lidia Długołęcka – Pinkwart sprawowała funkcję dyrektora do 2005 roku
Następnie, do roku 2011, dyrektorem Szkoły była pani Justyna Jasiorkowska.

Obecnie obowiązki dyrektora pełni pani Zofia Ziach.

Skip to content