ul. Sienkiewicza 12, 34-500 Zakopane +48 1820 14158

Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna

Administratorem podanych danych osobowych jest: Zespół Państwowych Szkół Artystycznych z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 12, 34-500 Zakopane, tel. +48 18 20 141 58,
email: sekretariat@zpsa.edu.pl
Zgodnie z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, szkoła ma obowiązek przekazać rodzicom uczniów informacje dotycząca zasad i celów przetwarzania danych osobowych.
Naszym celem jest zapewnienie Państwa o tym, że dane Państwa dzieci przetwarzane są w sposób bezpieczny i zgodny z wymogami prawa.
W związku z powyższym informujemy, że Zespół Państwowych Szkół Artystycznych w Zakopanem przetwarza dane osobowe uczniów (w tym dane osobowe ich rodziców lub opiekunów prawnych) zarówno w związku z realizacją przepisów prawa tj. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.), jaki i na podstawie klauzul na przetwarzanie danych osobowych.
Pełna treść informacji o celach i zakresach przetwarzania danych osobowych uczniów i ich rodziców lub opiekunów prawnych, o prawach osób, których dane dotyczą, w tym także o prawie do wniesienia skargi, są dostępne w sekretariacie szkoły oraz będą
rozpowszechnione wśród rodziców i opiekunów. Posiadają Państwo prawo dostępu do właściwych danych, ich sprostowania, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, do ich usunięcia.

Klauzula wizerunkowa

 Administratorem podanych danych osobowych jest: Zespół Państwowych Szkół Artystycznych z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 12, 34-500 Zakopane, tel. +48 18 20 141 58 ,
email: sekretariat@zpsa.edu.pl
Informujemy, że Zespół Państwowych Szkół Artystycznych w Zakopanem przetwarza wizerunki uczniów (w tym dane osobowe ich rodziców lub opiekunów prawnych) do celów:
– funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego realizowanego na podstawie przepisów prawa tj. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom oraz ich rodzicom;
–  na podstawie klauzul na przetwarzanie danych osobowych.
Za przetwarzanie wizerunków w powyższych zakresach odpowiedzialność ponosi Szkoła. Jednocześnie pragniemy poinformować, że zgodnie z obowiązującym prawem, Zespół Państwowych Szkół Artystycznych w Zakopanem nie ponosi odpowiedzialności
za przetwarzanie i rozpowszechnianie przez uczniów, rodziców danych osobowych, w tym również wizerunków uczniów lub innych rodziców, opiekunów (np. wykonywanie filmów, zdjęć na szkolnych uroczystościach, a następnie zamieszczanie ich w Internecie). Prosimy pamiętać, że rozpowszechnianie danych osobowych innej osoby (w tym ucznia) wymaga uzyskania zgody osoby, której dane są rozpowszechniane lub zgody rodzica/opiekuna prawnego ucznia.

Skip to content