ul. Sienkiewicza 12, 34-500 Zakopane +48 1820 14158

Nauczyciele

Grono pedagogiczne Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Artystycznej

mgr  Zofia Ziach – dyrektor Zespołu Państwowych Szkół Artystycznych
mgr  Justyna Jasiorkowska – wicedyrektor ds. ogólnokształcących

Kierownicy sekcji:
mgr  Elżbieta Cukier – kierownik sekcji pianistycznej
mgr  Teresa Piwowarczyk – kierownik sekcji instrumentów smyczkowych i gitary
mgr  Mirosława Lubowicz – kierownik sekcji przedmiotów teoretycznych i sekcji instrumentów dętych
mgr Krzysztof Groński– kierownik filii PSM w Poroninie

Wychowawcy klas:
klasa I  – mgr Justyna Jasiorkowska
klasa II – mgr Katarzyna Rogowska
klasa III – mgr Anna Maciejewska
klasa IV – mgr Irena Orłowska-Świerczyńska
klasa V – mgr Aleksandra Kowal-Kozłowska
klasa VI – mgr  Ewa Czerwieniec-Walczewska
klasa VII – mgr  Grażyna Malinowska
klasa VIII – mgr Karolina Sikorska
klasa IX – mgr Mirosław Nadymus

Nauczyciele prowadzący zajęcia w POSA:
mgr  Jadwiga Barańska – Różak – kształcenie słuchu, rytmika
mgr  Adrianna Chojnacka – taniec
mgr Beata Cholewa – wiolonczela
Maciej Cisło – gitara
mgr  Elżbieta Cukier – fortepian
mgr  Katarzyna Cukier – język niemiecki
mgr  Ewa Czerwieniec – Walczewska – warsztaty dziennikarskie, massmedia, scenariusze filmowe
mgr  Liliana Florek – religia
dr Ryszard Gapski – historia sztuki
mgr  Krzysztof Groński – akordeon
mgr  Justyna Jasiorkowska – edukacja wczesnoszkolna
mgr Anna Jonek – skrzypce
mgr Aleksandra Jeleńska – fortepian
mgr  Maciej Wiśniewski – wychowanie fizyczne
mgr  Aleksandra Kowal – Kozłowska  – geografia, przyroda
mgr  Anna Kurek – fortepian
mgr  Mirosława Lubowicz – kształcenie słuchu, zespoły wokalne
mgr  Barbara Łętowska – Hyła – fizyka, matematyka
mgr  Magdalena Łukasik – język angielski
mgr  Anna Maciejewska – edukacja wczesnoszkolna, wiedza o regionie
mgr  Grażyna Malinowska – język polski, arcydzieła
mgr Paulina Martini – śpiew
mgr  Renata Mrowca – rysunek i malarstwo, plastyka z wiedzą o sztuce
mgr  Mirosław Nadymus – matematyka
mgr  Krzysztof Najbor – teatr
mgr  Irena Orłowska -Świerczyńska – historia. wiedza o społeczeństwie, etyka
mgr  Tomasz Paluch – informatyka,
mgr Michał Paluch – gitara
mgr Szymon Piguła – akordeon
mgr  Katarzyna Pietrzyk – teatr
dr Maciej Pinkwart – warsztaty literackie, wiedza o regionie
mgr  Teresa Piwowarczyk – skrzypce
mgr  Beata Podstawska – język francuski
mgr  Jadwiga Rogowiec – projektowanie graficzne, projektowanie komputerowe
mgr  Katarzyna Rogowska – edukacja wczesnoszkolna
mgr  Lidia Rosińska  – plastyka, formy użytkowe, liternictwo
mgr. Magdalena Rząsa – fotografia
mgr Maria Czubernat-Gródek – kształcenie słuchu
mgr Jan Siaśkiewicz – saksofon, klarnet
mgr Karolina Siaśkiewicz – flet
Karolina Sikorska – język angielski
Zuzanna Michna – flet
mgr Cezary Wagner – skrzypce, zespół, orkiestra szkolna
mgr  Agnieszka Warek – Leks – język polski, literatura
mgr  Krzysztof Wiśniowski – wychowanie fizyczne
mgr  Marek Wrona – teatr
mgr  Zofia Ziach – skrzypce
mgr Paulina Zimak – chemia, biologia
Sabina Zwijacz -Kozica – literatura muzyczna, audycje, historia muzyki


Powiązane artykuły

Skip to content