ul. Sienkiewicza 12, 34-500 Zakopane +48 1820 14158

Nauczyciele

Grono pedagogiczne Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Artystycznej

mgr  Zofia Ziach – dyrektor Zespołu Państwowych Szkół Artystycznych
mgr  Justyna Jasiorkowska – wicedyrektor ds. ogólnokształcących

Kierownicy sekcji:
mgr  Elżbieta Cukier – kierownik sekcji pianistycznej
mgr  Teresa Piwowarczyk – kierownik sekcji instrumentów smyczkowych i gitary
mgr  Mirosława Lubowicz – kierownik sekcji przedmiotów teoretycznych i sekcji instrumentów dętych
mgr Krzysztof Groński– kierownik filii PSM w Poroninie

Wychowawcy klas:
klasa I  – mgr Justyna Jasiorkowska
klasa II – mgr Katarzyna Rogowska
klasa III – mgr Anna Maciejewska
klasa IV – mgr Irena Orłowska-Świerczyńska
klasa V – mgr Aleksandra Kowal-Kozłowska
klasa VI – mgr  Ewa Czerwieniec-Walczewska
klasa VII – mgr  Grażyna Malinowska
klasa VIII – mgr Karolina Sikorska
klasa IX – mgr Mirosław Nadymus

Nauczyciele prowadzący zajęcia w POSA:
mgr  Jadwiga Barańska – Różak – kształcenie słuchu, rytmika
mgr  Adrianna Chojnacka – taniec
mgr Beata Cholewa – wiolonczela
Maciej Cisło – gitara
mgr  Elżbieta Cukier – fortepian
mgr  Katarzyna Cukier – język niemiecki
mgr  Ewa Czerwieniec – Walczewska – warsztaty dziennikarskie, massmedia, scenariusze filmowe
mgr  Liliana Florek – religia
dr Ryszard Gapski – historia sztuki
mgr  Krzysztof Groński – akordeon
mgr  Justyna Jasiorkowska – edukacja wczesnoszkolna
mgr Anna Jonek – skrzypce
mgr Aleksandra Jeleńska – fortepian
mgr  Maciej Wiśniewski – wychowanie fizyczne
mgr  Aleksandra Kowal – Kozłowska  – geografia, przyroda
mgr  Anna Kurek – fortepian
mgr  Mirosława Lubowicz – kształcenie słuchu, zespoły wokalne
mgr  Barbara Łętowska – Hyła – fizyka, matematyka
mgr  Magdalena Łukasik – język angielski
mgr  Anna Maciejewska – edukacja wczesnoszkolna, wiedza o regionie
mgr  Grażyna Malinowska – język polski, arcydzieła
mgr Paulina Martini – śpiew
mgr  Renata Mrowca – rysunek i malarstwo, plastyka z wiedzą o sztuce
mgr  Mirosław Nadymus – matematyka
mgr  Krzysztof Najbor – teatr
mgr  Irena Orłowska -Świerczyńska – historia. wiedza o społeczeństwie, etyka
mgr  Tomasz Paluch – informatyka,
mgr Michał Paluch – gitara
mgr Szymon Piguła – akordeon
mgr  Katarzyna Pietrzyk – teatr
dr Maciej Pinkwart – warsztaty literackie, wiedza o regionie
mgr  Teresa Piwowarczyk – skrzypce
mgr  Beata Podstawska – język francuski
mgr  Jadwiga Rogowiec – projektowanie graficzne, projektowanie komputerowe
mgr  Katarzyna Rogowska – edukacja wczesnoszkolna
mgr  Lidia Rosińska  – plastyka, formy użytkowe, liternictwo
mgr. Magdalena Rząsa – fotografia
mgr Maria Czubernat-Gródek – kształcenie słuchu
mgr Jan Siaśkiewicz – saksofon, klarnet
mgr Karolina Siaśkiewicz – flet
Karolina Sikorska – język angielski
Zuzanna Michna – flet
mgr Cezary Wagner – skrzypce, zespół, orkiestra szkolna
mgr  Agnieszka Warek – Leks – język polski, literatura
mgr  Krzysztof Wiśniowski – wychowanie fizyczne
mgr  Marek Wrona – teatr
mgr  Zofia Ziach – skrzypce
mgr Paulina Zimak – chemia, biologia
Sabina Zwijacz -Kozica – literatura muzyczna, audycje, historia muzyki


Powiązane artykuły

Liryczna POSA 2021 rozstrzygnięta

Jan Kanty Rogowski w kategorii seniorów i Aleksandra Łatak w kategorii juniorów zostali zwycięzcami tegorocznego szkolnego konkursu poetyckiego „Liryczna POSA”. Dzisiaj odbyło się wręczenie nagród.

Czytaj więcej

Historia szkoły

Jak powstała Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Artystyczna   „Po przełomie 1989 roku, lata przed rządami premiera Tadeusza Mazowieckiego, były dla szkół w Polsce, złotym okresem wyzwalającym w nauczycielach ogromne zaangażowanie i inicjatywę połączoną z wiarą w […]

Czytaj więcej
Skip to content