ul. Sienkiewicza 12, 34-500 Zakopane +48 1820 14158

Organizujemy konkurs

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY NA PLAKAT

IV MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU MUZYKI KAMERALNEJ

MUZYKA NA SZCZYTACH”

Organizatorzy konkursu:

Stowarzyszenie im. Mieczysława Karłowicza w Zakopanem,

Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Artystyczna w Zakopanem.

Koordynator konkursu: mgr Lidia Rosińska – Podleśny

Do konkursu zaproszono: Zespół Szkół Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem.

Koordynator konkursu w ZSP: mgr Agnieszka Rokicka

Zasady konkursu:

  1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkoły POSA i uczniów ZSP w Zakopanem
  2. Konkurs będzie przebiegał w trzech kategoriach wiekowych:

– I grupa, młodsza – szkoła podstawowa POSA – klasy 1-3,

– II grupa, średnia – szkoła podstawowa POSA – klasy 4-6,

– III grupa, starsza – gimnazjum, klasy 7- 9 (POSA i ZSP),

– IV grupa, najstarsza – liceum, klasy I-IV (Liceum ZSP)

Cele konkursu:

– Rozbudzanie fantazji i wyobraźni twórczej,

– Kształcenie umiejętności posługiwania się różnorodnymi środkami wyrazu,

– Popularyzacja działań plastycznych,

– Popularyzacja wśród dzieci i młodzieży Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Kameralnej „ Muzyka na Szczytach”, organizowanego corocznie przez Stowarzyszenie im. Mieczysława Karłowicza w Zakopanem,

– Prezentacja możliwości twórczych uczniów POSA i ZSP.

Jury:

Jury powołane będzie przez komitet organizacyjny. W skład Jury wchodzić będą:

– Przedstawiciel Stowarzyszenia im. Mieczysława Karłowicza w Zakopanem,

– Dyrektor Galerii „Jatki” w Nowym Targu,

– Przedstawiciel środowiska artystów plastyków.

Jury wybiera spośród siebie przewodniczącego.

Jury konkursowe w ocenie prac będzie kierować się następującymi kryteriami:

– zgodność pracy z tematem konkursu,

– oryginalność ujęcia tematu,

– walory artystyczne pracy,

– estetyka wykonania.

Jury po sporządzeniu protokołu z wynikami według kolejności miejsc w danych grupach, przekaże go komitetowi organizacyjnemu.

Komitet organizacyjny zastrzega sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych prac.

Technika wykonania prac:

Dopuszczalna technika wykonania prac: rysunek, malarstwo, kolaż, techniki komputerowe. Dopuszczalny format prac konkursowych – od A3 do B1.

Każda z prac powinna zawierać tekst:

Stowarzyszenie im. Mieczysława Karłowicza w Zakopanem

MUZYKA NA SZCZYTACH

MUSIC ON THE HEIGHTS

IV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej

IV International Chamber Music Festival

Do każdej pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia z następującym informacjami (na odwrocie pracy):

  • tytuł pracy,
  • imię i nazwisko autora pracy
  • klasa
  • nazwa szkoły

Prace konkursowe z dołączoną kartą zgłoszenia należy składać do p. Lidii Rosińskiej-Podleśny (POSA ) i p. Agnieszki Rokickiej (ZSP) do dnia 23. 04. 2012 r.

Nagrody:

Dla laureatów konkursu przewidziane są 3 nagrody i 3 wyróżnienia w każdej grupie wiekowej. Uroczyste podsumowanie konkursu i otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się 04.05.2012 r. w Galerii Szkolnej Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Artystycznej w Zakopanem ul. Sienkiewicza 12.


Powiązane artykuły

Koncertowe spotkanie z Mikołajem

7 grudnia odbył się Mikołajkowy Koncert, którego głównymi wykonawcami byli najmłodsi uczniowie naszej szkoły. Pierwszoklasiści zagrali swój pierwszy w życiu koncert i tym samym stali się pełnoprawnymi uczniami Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Artystycznej. Honorowym gościem spotkania […]

Czytaj więcej

Najmłodsi dla Świętego Mikołaja

6 grudnia 2021 roku w odbył się Koncert Mikołajkowy. Wzięły w nim udział klasy od I do III. Uczniowie prezentowali swoje talenty muzyczne przed Św. Mikołajem.

Czytaj więcej

Z wizytą w warzywniaku

Na jednej z lekcji biologii ławki w klasie drugiej gimnazjum zamieniły się w urodzajne i kolorowe stragany owocowo-warzywne . Uczniowie tworzyli projekty na temat ,,Owoce i Warzywa Świata” w formie plakatów i map trójwymiarowych, gier […]

Czytaj więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content