ul. Sienkiewicza 12, 34-500 Zakopane +48 1820 14158

Plastyka

Zajęcia plastyczne prowadzone są od I klasy szkoły podstawowej w wymiarze od 2 do 4 godzin tygodniowo. Prace powstają nie tylko na lekcjach w klasie, ale również podczas wielu plenerów artystycznych np. w górach, nad morzem czy poza granicami kraju. Zajęcia są bardzo urozmaicone i prowadzone w oparciu o autorskie programy uczących u nas artystów.
W klasach gimnazjalnych dodatkowo wprowadzane są takie przedmioty jak rysunek i malarstwo, fotografia, projektowanie graficzne, projektowanie komputerowe, sztuka użytkowa. W ciągu roku szkolnego organizowanych jest kilka wystaw. Zdarzają się także prezentacje poza szkolną galerią.
Wszyscy gimnazjaliści, bez względu na wybraną specjalizację  uczestniczą w zajęciach z historii sztuki.


Skip to content