ul. Sienkiewicza 12, 34-500 Zakopane +48 1820 14158

Fundusz rady

Sprawozdanie za rok szkolny 2021-2022

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2021/2022
1. PRZYCHODY RAZEM 48073,00
1.1 DAROWIZNY OD RODZICÓW 48073,00
2. KOSZTY RAZEM 57962,93
2.1 KOSZTY OGÓLNE (worki na śmieci, papier ksero ,opinia prawna ,koszty księgowe stowarzyszenia AMA) 2712,51
2.2 ART. BIUROWE (materiały plastyczne na plener) 756,44
2.3 USŁUGI BANKOWE (opłaty za prowadzenie konta) 527,00
2.4 KSIĘGOWOŚĆ 4800,00
2.5 NAGRODY (książki na nagrody dla dzieci) 1708,39
2.6 PLENER WRZEŚNIOWY (warsztaty) 18590,00
2.7 TOPIKI (nagroda finansowa dla zwycięskich klas) 1273,33
2.8 ZAWODY I ZAJĘCIA SPORTOWE (opłata za wynajem stoku, obsługę stoku, pomiar czasu, nagóśnienie, konferansjera, poczęstunek, nagrody) 10926,64
2.9 PSYCHOLOG 9025,00
2.10 INNE IMPREZY SZKOLNE (słodycze na Halloween, nagłośnienie jubileuszu POSA) 1325,40
2.11 LIRYCZNA POSA (wydruk tomików, nagrody) 6164,40
2.12 WARSZTATY (materiały na warsztaty fotograficzne) 153,82
3. WYNIK (RÓŻNICA MIĘDZY PRZYCHODAMI A KOSZTAMI) -9889,93

 

 

Budżet na rok szkolny 2022-2023

  Budżet Rady Rodziców POSA na rok 2022/2023      
  PLANOWANE PRZYCHODY      
  ilość uczniów wysokość składki ilość miesięcy składek przychód roczny
  92 80 9 66240
  14 50 9 6300
Razem 106 130   72540
         
Lp PLANOWANE KOSZTY – roczne     Plan 2022/2023
1 Koszty ogólne      1 500,00 zł
2 Opłaty bankowe     600,00 zł
3 Księgowość     4 800,00 zł
4 Materiały informacyjne Rady Rodziców     300,00 zł
5 Psycholog     10 000,00 zł
6 Pokaz poplenerowy     4 000,00 zł
7 Jubileusz POSA     4 000,00 zł
8 Wycieczki/wiedza o regionie     2 000,00 zł
9 Zawody sportowe – zima     14 000,00 zł
10 Nagrody w konkursach organizowanych przez szkołę     7 000,00 zł
11 Imprezy szkolne      
11,1 Halloween     200,00 zł
11,2 Bal karnawałowy     1 000,00 zł
11,3 Topiki     1 500,00 zł
11,4 POSA Music Show     500,00 zł
11,5 Liryczna POSA     7 000,00 zł
12 Rezerwa     14 140,00 zł
  Razem     72 540,00 zł

 

Skip to content