ul. Sienkiewicza 12, 34-500 Zakopane +48 1820 14158

Regulamin pleneru „Sianożęty 2015”

REGULAMIN PLENERU

1..Uczestnik zobowiązany jest stosować się do postanowień, przepisów i regulaminów

obowiązujących w obiekcie zakwaterowania oraz w miejscach realizacji programu

wycieczki (m.in. przepisów przeciwpożarowych, komunikacyjnych, poruszania się po

drogach publicznych, ciszy nocnej i korzystania z kąpielisk).

2.Uczestnik powinien zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny, a obiekty

zabytkowe i eksponaty muzealne traktować z należytym szacunkiem. Kulturalnie odnosić

się do opiekunów, kolegów i innych osób. Nie śmiecić, niszczyć zieleni, nie płoszyć zwierząt.

3.Uczestnik zobowiązany jest stawiać się punktualnie na wyznaczone terminy spotkań.

4.Podczas podróży uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów podróżnych

oraz stosowania się do poleceń opiekunów i kierowców. Przestrzegać przepisów ruchu

drogowego i zachowywać ostrożność na ulicach i w innych miejscach, w których może grozić

jakiekolwiek niebezpieczeństwo

5.Jakiekolwiek oddalanie się uczestnika z miejsca przebywania grupy może nastąpić

wyłącznie za zgodą opiekunów.

6.Wszystkich uczestników wycieczki obowiązuje zachowanie nie narażające

bezpieczeństwa własnego i innych.

7.Uczetnicy zobowiązani są do przestrzegania ciszy nocnej wyznaczonej przez

opiekunów. W miejscach noclegowych postępować zgodnie z obowiązującym tam regulaminem

8.Każdu uczestnik obowiązany jest dbać o swój bagaż i pieniądze oraz o porządek w

miejscu zakwaterowania i w autokarze. Ma również obowiązek dbania o mienie i

wyposażenie miejsca, w którym przebywa.. Za szkody wyrządzone przez uczestnika

wycieczki odpowiedzialność ponosi on sam, a w przypadku ucznia niepełnoletniego, jego

rodzice lub opiekunowie prawni.

9.Rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są do zadbania o to, aby dziecko, będące

uczestnikiem wyjazdu zostało właściwie na nią wyposażone. Dotyczy to zwłaszcza

ewentualnych lekarstw, ważnych dokumentów identyfikacyjnych, a także stosownego

obuwia i odzieży.

10.Uczestnik naruszający regulamin poniesie konsekwencje zgodnie ze statutem Zespołu

Państwowych Szkół Artystycznych.

11.Uczetnik może sam dawkować sobie leki na podstawie pisemnego oświadczenia

rodziców/ opiekunów prawnych.

12. Obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych podczas zajęć.


Powiązane artykuły

POSA MUSIC SHOW

POSA MUSIC SHOW Rozpoczniemy 22 lutego 2017 o 12.15 w sali koncertowej. Przewidywany czas trwania – ok. 2 godzin. Zapraszamy serdecznie!

Czytaj więcej

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI – szkolne obchody

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI – szkolne obchody – 10 listopada 2015 8.00 – 9.30 – wspólne ŚPIEWANIE PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH z klasami – sala koncertowa 9.30 – 13.00 – SZTAFETOWY BIEG NIEPODLEGŁOŚCI /udział reprezentacji klas/ W tym dniu […]

Czytaj więcej

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Informujemy, że 31 października 2016 jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. W tym dniu organizowana jest w szkole opieka do godziny 14.00.

Czytaj więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content