ul. Sienkiewicza 12, 34-500 Zakopane +48 1820 14158

Rekrutacja 2022/23 – informacje podstawowe

 Wniosek str.1

 Wniosek str.2

 

UWAGA! Rekrutacja TRWA!  

Podstawowe Informacje

 • Aby zostać uczniem naszej szkoły trzeba pomyślnie przejść test badania przydatności muzycznej, który polega na zaśpiewaniu wcześniej przygotowanej piosenki i wykonaniu kilku prostych ćwiczeń sprawdzających słuch, poczucie rytmu i pamięć.
 • Należy wykonać pracę plastyczną na zadany temat
 • Trzeba pomyślnie przejść test dojrzałości szkolnej, który ma na celu sprawdzenie umiejętności skupienia się na zadaniu, sprawdzenie sprawności manualnej ucznia, a także sprawdzenie dokonywania analizy i syntezy wyrazowej.
 • W okresie rekrutacyjnym, prowadzone są zajęcia przygotowawcze dla kandydatów. W tym okresie funkcjonuje także Poradnia Konsultacyjna przybliżająca kandydatom zagadnienia testu przydatności muzycznej. Wszystkich zainteresowanych prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.
 • Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej jest ukończenie 7 lat
 • Naukę prowadzimy w 8letnim cyklu nauczania – szkoła podstawowa z realizacją rozszerzonego programu artystycznego w zakresie:

6letniej szkoły muzycznej I stopnia – wzbogaconej o rozszerzony program plastyki i wiedzy o sztuce  oraz  literatury, a także zajęcia teatralne, wiedzę o regionie i massmedia

w klasach VII – VIII uczniowie realizują program artystyczny w zakresie wybranego kierunku: muzycznego, plastycznego lub literackiego

W POSA prowadzimy naukę gry na: fortepianie, skrzypcach, wiolonczeli, gitarze, akord    eonie, flecie, klarnecie, trąbce – program szkoły muzycznej I stopnia.

  • Testy badania przydatności odbywają się w maju.
  • Listę osób przyjętych do szkoły ogłasza Dyrektor szkoły w ciągu siedmiu dni po zakończeniu rekrutacji.
  • Zajęcia w szkole realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach przedpołudniowych

Regulamin rekrutacji

Skip to content