ul. Sienkiewicza 12, 34-500 Zakopane +48 1820 14158

Tadeusz Dylawerski – pantomima

Ta­de­usz Dy­lawer­ski – ak­tor, lal­karz, mim, pe­dagog te­atru i cyr­ku, ab­sol­went Wy­dzia­łu Lal­kar­skie­go PWST we Wro­cławiu i Stu­dium Pan­to­mi­my przy Wro­cław­skim Te­atrze Pan­to­mi­my, nieg­dyś ak­tor w ze­spo­le Hen­ryka To­ma­szew­skie­go, obec­nie ak­tor Te­atru Fi­gur Kraków.

Państwową Ogólnokształcącą Szkołę Artystyczną w Zakopanem odwiedził w marcu 2011. Prowadził warsztaty pantomimy.


Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content