ul. Sienkiewicza 12, 34-500 Zakopane +48 1820 14158

Termomodernizacja

Jednym z kluczowych projektów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizowanych w ramach aktywnej polityki mającej na celu zwiększenie efektywności energetycznej budynków instytucji kultury, szkół artystycznych i uczelni jest Projekt pt. Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce” realizowany w ramach poddziałania 1.3.1: „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Budynki Zespołu Państwowych Szkół Artystycznych w Zakopanem zostały objęte powyższym Projektem, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej (Funduszu Spójności) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz środków MKiDN – budżetu państwa. W dniu 18 maja 2018 roku rozpoczęły się w naszej szkole prace związane z ww. Projektem. Projekt został zakończony 30 kwietnia 20219 r.

Beneficjentem Projektu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych Centrum Edukacji Artystycznej.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronach:

MKiDN

https://www.gov.pl/web/kultura/termomodernizacja-panstwowych-szkol-artystycznych

CEA

https://cea-art.pl/termomodernizacja-panstwowych-placowek-szkolnictwa-artystycznego/

Skip to content