ul. Sienkiewicza 12, 34-500 Zakopane +48 1820 14158

Topiki 2013 – tym razem w Hogwarcie

Tegoroczne wybory Topików (konkurs na najpopularniejszego ucznia szkoły) odbędzie się w maju. Już teraz ogłaszamy stan gotowości. Wszystkie klasy wybierają swoich kandydatów i przystępują do działania. Poniżej regulamin konkursu.

(red)

Regulamin „Topików 2013”

„Hogwart”

1. Topiki (zwane dalej Plebiscytem) mają charakter ogólnoszkolny i są plebiscytem na najpopularniejszą osobę w środowisku szkolnym nazywaną „Topikiem”. W tym roku odbędzie się pod hasłem „Hogwart”. Plebiscyt odbędzie się w trzech kategoriach:

– klasy 1-3

– klasy 4-6

– klasy 7-9

Finałowa część plebiscytu (zwana dalej Wielkim Finałem) odbędzie się dnia 8 maja 2013 na Sali Koncertowej w budynku PSM.

Celem Plebiscytu jest zjednoczenie klas, rozwijanie swoich artystycznych umiejętności, oraz wyśmienita zabawa.

2. Każda klasa ma za zadanie przygotować na Wielki Finał krótki, maksymalnie pięciominutowy występ (film, piosenkę, przedstawienie teatralne, taniec itp.) promujący swojego kandydata na Topika. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości przerwania występu, jeżeli czas jego trwania przekroczy regulaminowe pięć minut.

3. Konkurs dzieli się na dwa etapy:

– wybory wewnątrzklasowe

– wybory ogólnoszkolne

4. Pierwszy etap konkursu odbędzie się między 30.01. a 12.02.2013. Po upływie danego czasu każda klasa ma zgłosić oficjalnie swojego kandydata (zwanego dalej Topikiem) do fakultetu literackiego klasy 9 (zwanego dalej organizatorem).

5. Dnia 13.02.2013 na szkolnych tablicach ogłoszeń wywieszone zostaną listy kandydatów na Topika.

6. Od dnia 03 kwietnia 2013, do dnia Wielkiego Finału trwać będzie kampania (plakaty, ulotki itp.) prowadzona przez klasy na rzecz wypromowania swojego Topika, tylko w wyznaczonych ku temu miejscach.

7. Dnia 8 maja o godzinie 12.00 rozpocznie się Wielki Finał na Sali Koncertowej ZPSA w budynku PSM. Podczas Wielkiego Finału każda klasa ma za zadanie przedstawić przygotowany wcześniej pokaz na rzecz swojego Topika.

8. Wybory Topika każdego z podanych kategorii będą miały charakter demokratyczny – każda za zgromadzonych osób otrzyma kartę do głosowania z nazwiskami dziewięciu kandydatów i będzie miała do dyspozycji trzy głosy, po jednym w każdej kategorii (głos oddaje się stawiając znak „X” przy nazwisku kandydata).

9. Po głosowaniu, wybrana uprzednio Komisja zbierze głosy i uda się do zamkniętego pomieszczenia na obrady i liczenie głosów. Po obradach Komisja wróci na Salę Koncertową gdzie zostaną ogłoszone wyniki Plebiscytu.

10. Poza Plebiscytem na Topików Szkoły odbędą się także inne quizy i zabawy. Przewidziany jest również konkurs na najlepiej przebraną klasę, z zastrzeżeniem, iż każdy członek klasy ma być przebrany.

11. Nagrodami w Plebiscycie Topiki 2013 będą trzy Insygnia Śmierci, oraz nagrody ufundowane przez Radę Rodziców i Dyrektora ZPSA.

12. W razie jakichkolwiek niedogodności, bądź utrudnień prosimy zgłaszać się do fakultetu literackiego klasy 9, lub Pani Ewy Czerwieniec.


Powiązane artykuły

Nowe talenty

W szkolnej galerii w korytarzu szkoły muzycznej pojawiła się nowa wystawa. Prace zostały wykonane w pierwszym semestrze tego roku szkolnego przez uczniów  klasy V oraz VI. Powstały one pod kierunkiem Pani Lidii Rosińskiej. tekst i […]

Czytaj więcej

Przygody Mikołajka i festiwal piosenki

Tegoroczne semestralne pokazy teatralne zakończyły występy klasy V i klas I-III szkoły podstawowej. Ci pierwsi przygotowali występ pod kierunkiem pana Marka Wrony, druga grupa pod opieką pani Kasi Pietrzyk. Klasa V przedstawiła „Klasowe przygody”, spektakl […]

Czytaj więcej

Biegnij z Żabą

Mimo wycieczek, które się ostatnio odbyły nasi szkolni sportowcy nie pozwolili sobie na odpoczynek. Uczniowie chętnie zaczynają poranek od małej rozgrzewki. W słońce czy w deszcz, od poniedziałku do piątku wraz z panem Żabą biegamy […]

Czytaj więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content