ul. Sienkiewicza 12, 34-500 Zakopane +48 1820 14158

Zapraszamy do udziału w konkursach: plastycznym i fotograficznym

Do 30 kwietnia można oddawać prace w dwóch szkolnych konkursach: plastycznym i fotograficznym. Zachęcamy wszystkich do udziału, także rodziców i nauczycieli, którym wyznaczono oddzielną kategorię w konkursie fotograficznym.

Poniżej regulaminy obu konkursów:

Wielki Konkurs Plastyczny w POSA

„Pokój i miłość-Peace and love”

Organizatorzy konkursu – Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Artystyczna w Zakopanem,

Temat konkursu – „ Pokój i miłość – Peace and love”

Zasady konkursu :

1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkoły POSA

2.Konkurs będzie przebiegał w trzech kategoriach wiekowych:

kategoria I (juniorzy młodsi) – klasy 1-3

kategoria II (juniorzy)– klasy 4-6

kategoria III (seniorzy) – klasy 7- 9

Cele konkursu :

Rozbudzanie fantazji i wyobraźni twórczej.

Kształcenie umiejętności posługiwania się różnorodnymi środkami wyrazu.

Popularyzacja działań plastycznych.

Prezentacja możliwości twórczych uczniów POSA.

Etapy konkursu :

1.W pierwszym etapie uczestnicy wykonują prace tematyczne :

I – II grupa wiekowa – wykonuje prace konkursowe na zajęciach plastycznych pod kierunkiem p. Lidii Rosińskiej i p. Renaty Mrowcy. III grupa wiekowa – wykonuje prace konkursowe na zajęciach fakultetów plastycznych, jak również samodzielnie w czasie wolnym od zajęć.

2 . W drugim etapie, Jury wyłoni laureatów w każdej kategorii wiekowej

Technika i formaty prac :

1 Prace konkursowe – kategoria I-II – format A-3

2.Prace konkursowe kategoria III – format od A5 do A1

Technika wykonania: dowolna

ołówek, węgiel, piórko, cienkopis, pastele, farby, collage, techniki graficzne

W III grupie wiekowej dopuszcza się prace wykonane w technice komputerowej – format A-3

Do każdej pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia z następującymi informacjami

– tytuł pracy,

– wiek autora

– imię i nazwisko autora pracy

– klasa

Prace konkursowe z dołączoną kartą zgłoszenia należy składać u p. Lidii Rosińskiej i p. Renaty Mrowcy do 30. 04. 2011.

Jury:

Prace oceniać będzie jury w składzie: Beata Marchlik-Hulbój, Ireneusz Bęc.

Komisja konkursowa w ocenie prac będzie kierować się następującymi kryteriami:

– zgodność pracy z tematem konkursu

– oryginalność ujęcia tematu

– walory artystyczne pracy

– estetyka wykonania

Nagrody:

Dla laureatów konkursu przewidziane są 3 nagrody i 3 wyróżnienia w każdej grupie wiekowej. Uroczyste podsumowanie konkursu i otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się w Maju 2011.

Konkurs Fotograficzny w POSA

„Człowiek i jego pasje”

Organizatorzy konkursu – Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Artystyczna w Zakopanem,

Temat konkursu – „Człowiek i jego pasje”

Zasady konkursu :

1. Konkurs adresowany jest do uczniów, nauczycieli i rodziców szkoły POSA .

2.Konkurs będzie przebiegał w czterech kategoriach wiekowych :

kategoria I – klasy 1-3

kategoria II – klasy 4-6

kategoria III – klasy 7-9

kategoria nauczyciele i rodzice

3.Uczestnicy wykonują fotografie interpretujące temat konkursu (zwracamy uwagę, że temat można potraktować dosłownie, jako odniesienie do jednego z żywiołów, a także w sposób metaforyczny)

Cele konkursu :

Rozbudzanie fantazji i wyobraźni twórczej.

Kształcenie umiejętności posługiwania się różnorodnymi środkami wyrazu.

Popularyzacja fotografii.

Prezentacja możliwości twórczych uczniów POSA.

Etapy konkursu :

1.W pierwszym etapie uczestnicy wykonują prace tematyczne samodzielnie:

2. W drugim etapie, Jury wyłoni laureatów w każdej kategorii wiekowej

Sposób dostarczenia prac :

1. Prace konkursowe należy dostarczać na płycie cd (należy ją opisać) w formie elektronicznej w jak największej rozdzielczości

2.Każdy uczestnik może dostarczyć 5 zdjęć

3.Nie dopuszcza się korekt i retuszu zdjęć przy pomocy programów komputerowych

Do każdej pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia z następującymi informacjami

– tytuł pracy,

– wiek autora

– imię i nazwisko autora pracy

– klasa

Prace konkursowe z dołączoną kartą zgłoszenia przyjmuje pani Ewa Czerwieniec do 30 kwietnia 2011

Jury

Prace oceniać będzie jury w składzie: Łukasz Skąpski, Bartek Solik

Komisja konkursowa w ocenie prac będzie kierować się następującymi kryteriami:

– zgodność pracy z tematem konkursu

– oryginalność ujęcia tematu

– walory artystyczne pracy

Nagrody : Dla laureatów konkursu przewidziane są 3 nagrody i 3 wyróżnienia w każdej grupie wiekowej. Uroczyste podsumowanie konkursu i otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się Maju 2010.


Powiązane artykuły

Twórcze Szaleństwo

W październiku w ramach zajęć biologii z panią Pauliną Zimak klasa pierwsza gimnazjum prezentowała modele komórek roślinnych, zwierzęcych lub bakterii. Projekty zleciła pani Paulina wszystkim uczniom w ramach realizowania tematu „Komórkowa budowa organizmów”.

Czytaj więcej

Nocne szaleństwo „Czarnych Jeźdźców”

14 maja, w sobotę o godzinie 20.30 w ogrodach DW Jurek, w ramach zakopiańskiej nocy muzeów odbyły się dwa koncerty zespołów naszej szkoły: orkiestry szkolnej pod batutą pana Cezarego Wagnera i grupy „Panna Zuzanna i […]

Czytaj więcej

Wszyscy jesteśmy poetami!

Od 4 grudnia 2013 roku uczniowie klas gimnazjalnych naszej szkoły oraz kilku uczniów z Gimnazjum przy ZSO im. O. Balzera w Zakopanem uczestniczą w warsztatach Slamu Poetyckiego prowadzonych przez Wojciecha Cichonia i Grzegorza Bruszewskiego. W […]

Czytaj więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content